Бібліограф рекомендує

Україна-Русь. Історичне дослідження

25.01.2023 10:34

Усі, хто шукає істину, на сторінках книг цього огляду мають можливість відслідкувати історію землі, яку сьогодні називають Україна. Поки що українські історики тільки починають ставити перед собою питання та знаходити на них відповіді. Давайте ж приєднаємось до них!

Огляд адресується широкому колу читачів: науковцям, викладачам вишів, шкільним учителям, студентам, учням старших класів і всім, хто бажає знати правду про минуле.

На сторінках першої книги із двотомника перед  читачем  постають   два тисячоліття історії на теренах сучасної України.

Історія цивілізації. Україна / Н.С. Абашина, М.Ю. Відейко, О.В. Гопкало та ін.; упоряд. М.Ю. Відейко; художник-оформлювач Г.С. Проніна. – Том 1. Від кіммерійців до Русі (Х ст. до н.е. – ІХ ст.). – Харків: Фоліо, 2020. – 586с.: іл.

Книга поділена на дві частини: перша охоплює період від Х до ІІІ ст. н.е., друга – від ІІІ ст. до ІХ ст. Зміст книги було розроблено з метою залучення до її написання широкого кола фахівців, які найкраще дослідили та розуміються на окремих питаннях. Під однією обкладинкою зібрані відомості про мову, релігію, міфологію, технічні досягнення, економіку, мистецтво та військову справу давніх часів. Видання містить чимало унікальної інформації, результати новітніх досліджень, деякі розділи стали першими ластівками у висвітленні певних тем у такому обсязі.

 

Другий том присвячено періоду від Русі до Галицького князівства (кінець Х ст. – 1256).

Історія цивілізації. Україна / О.Б. Бубенок, А.М. Домановський, О.О. Дядечко та ін.; упоряд. О.Є. Черненко; художник-оформлювач О.А. Гугалова-Мєшкова. – Том 2. Від Русі до Галицького князівства (900 – 1256). – Харків: Фоліо, 2021. – 590с.: іл.

Зміст видання розроблено з метою висвітлення найважливіших аспектів історико-культурного процесу, що відбувався на землях сучасної України у цей час.

До створення книги були залучені як провідні фахівці в галузі середньовічної історії та археології, так і молоді дослідники. Завдяки цьому вдалося поєднати теоретичні розробки, що є базовими для вітчизняної історичної науки, та результати новаторських досліджень, які вперше представлені у такому обсязі. Це відомості про історію, господарство, мову, релігію, культуру(літературу, зображальне та музичне мистецтво, архітектуру), побут (одяг, ігри та розваги) та військову справу середньовічного населення земель сучасної України.

Упорядником цього видання є археолог, кандидат історичних наук Олена Черненко, яка більш як тридцять років займається дослідженням археологічних пам’яток та історії  України часу середньовіччя.

І перший і другий томи доповнені багатим ілюстративним матеріалом.

А поки українські історики тільки починають ставити перед собою питання та знаходити на них відповіді, звернемося до трьох томника «Україна-Русь», який не є історією України в зазвичай прийнятому вигляді.

Білінський В. Україна-Русь: історичне дослідження: у 3 кн. Кн. 1: Споконвічна земля / Володимир Білінський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. – 384с.

Автор на основі історичних документів, літописів, спогадів мандрівників, досліджень сучасних археологів, істориків доводить неперервність розвитку українського етносу, починаючи від VI тисячоліття до нашої ери, трипільської культури, а потім зарубинецької, черняхівської, київської і т.д.

Ця книга допомагає зрозуміти, чому не мають права на існування імперські шовіністичні твердження про прибулих на українські землі у V-VI століттях слов’ян. То бездоказові так звані псевдотеорії.

 

Продовженням розвінчання псевдоучень є друга книга трилогії

Білінський В. Україна-Русь: роман-дослідження: у 3 кн. Кн.2: Князі Галицькі-Острозькі / Володимир Білінський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. – 376с.

В цій книзі подано багатющий фактологічний матеріал, на підставі якого спростовуються старі заяложені міфи та побрехеньки як радянських, російських, польських, так і деяких українських істориків. Мова йде про Великі Галицько-Волинське та Литовсько-Руське князівства, їхніх реальних правителів і будівничих. У правдивому світлі трактуються воєнні баталії, дипломатичні кроки та державні інтереси тогочасних країн – наших близьких і далеких сусідів.

В останній книзі трилогії автор акцентує увагу читачів на наших славних перемогах, яких в українській історії було чимало.

Білінський В. Україна-Русь: історичне дослідження: у 3 кн. Кн.3: Українська звитяга / Володимир Білінський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. – 408с.

На сторінках видання проступають незатерті часом постаті легендарних звитяжців, котрі ще за життя посіли чільне місце в пантеоні талановитих воєначальників-полководців як України, так і світу.

Пропонований в наступній книзі курс лекцій з історії України не є якоюсь сенсаційною інтерпретацією давно відомих широкому загалу історичних подій, його автор радше пропонує оригінальну версію окремих, здавалось би, давно усталених фактів і подій вітчизняної історії, які довго і ретельно замовчувались, в тому числі й українськими істориками, на догоду так званому «старшому братові». Тому самому народові, що в часи бездержавного існування України, привласнив історичне ім’я української держави й, водночас самоназву предків українців – Русь

Дорошко М.С. Історія України. Події. Постаті. Явища. – К.: Саміт-книга, 2021. – 472с.

В цій книзі автор переосмислює широко- і маловідомі українському читачеві історичні сюжети починаючи з Аскольдового хрещення Русі 860 року до героїчної боротьби ОУН-УПА за незалежну Українську Державу і, звісно, про дипломатичні заходи влади усіх державних утворень – від Русі до незалежної України – задля утвердження міжнародної суб’єктності нашої держави.

Так формувалась українська нація.

Більш детально це освітлює наступна книга

Горєлов М.Є. Українська етнічна нація / Горєлов М.Є., Моця О. П., Рафальський О.О.: К.: ЕКО-ПРОДАКШН, 2012. – 192с.

Автори цього видання, у продовження своїх попередніх досліджень, розглядають цікаву і ще не до кінця вирішену проблему формування сучасної української нації, акцентуючи увагу не на політичній, а на етнічній складовій, відслідковуючи шлях попередників сучасних українців від XIX ст. до сьогодення.

А що ми знаємо про давніх слов’ян? Як вони вплинули на сучасну Україну?

Мельниченко Н. Українські землі до українців. Як жили давні слов’яни / ілюстрації Олександра Продана. – К.: Портал, 2020. – 128с.

Ви скажете, ну, бачили кривобокі глечики в музеях і чули казочки про їхніх богів. А ось що про давніх слов’ян знають науковці? Звідки слов’яни прийшли на ці землі, як воювали, чи бували рабами і чи самі мали рабів. Як будували свої халупки, видовбували човни з дубів, чому їли майже саму кашу, що ховали в скарбах і які їхні сліди можна віднайти в колядках. Про все це й не тільки розповідає авторка книжки – доступно й цікаво.

Не менш цікаве і дослідження про кримських татар, корінних народів Криму.

Абдулаєва Г. Кримські татари: від етногенезу до державності / Гульнара Абдулаєва. – К.: Гамазин, 2021. – 408с.

Кримський історик Гульнара Абдулаєва допоможе відновити багатовікову етнічну історію корінних народів Криму, розвіє численні нав’язані міфи, продемонструє національну самобутність, унікальність та цінність етносу кримських татар для людської цивілізації.

Але дана книга не просто начерк до життя й становлення кримських татар як етносу, це чудова можливість для читачів будь-якого віку довідатися й поміркувати в історичному (а подекуди й політичному) ракурсі про те, ким насправді є кримські татари, кримчаки, караїми, звідки вони взялися і яким чином сформувалися як народ. І чому зараз вони разом з іншими, на жаль, нечисленними етнічними групами змушені боронити свій статус корінного населення півострова, і якою є їхня роль у формуванні сучасної України.

Але сучасна країна не може існувати без української культури, яка в свою чергу, має у спадок багатющу християнську сакральну традицію періоду Київської Руси, що безумовно найпотужніше виражена в іконописному мистецтві.

Комарницький А., Зятик Б. Святині Княжої України / Андрій Комарницький, Богдан Зятик; пер. на англ. В. Лужняк. – Львів: Свічадо, 2019. – 208с.

Альбом знайомить з національними реліквіями Княжої України (Київської Руси) – монументальним мистецтвом, книжною мініатюрою та іконописом, мощами, - які дійшли до нашого часу та які формують цілісне бачення києво-руської сакральної традиції X-XIII ст. Видання є наслідком наукового дослідження святинь домонгольського періоду, яке зробили українські мистецтвознавці впродовж останніх десятиліть. Автори по новому осмислюють весь сакральний спадок Київської Руси, відходячи від хибних стереотипів щодо нього як неукраїнського набутку. В альбомі простежено долю пам’яток києво-руського періоду від їхнього створення до сьогоднішнього місця знаходження, подано опис святинь та окреслено їхнє мистецьке та духовне значення в українській культурі.

А як щодо українських міфів, легенд, переказів?

Попельницька О.О. Загадкова Україна. Таємниці та легенди / О.О. Попельницька. – К.: Арій, 2020. – 352с.: іл. – (Таємниці історії).

У цій книжці в популярній формі реконструйовано загадкові сторінки української історії на основі загадок у літописах та інших творах давнього і середньовічного письменства, фольклорі, топоніміці тощо. Прагнучи хоча б побіжно охопити найцікавіші аспекти української історії та міфології, починаючи від найдавніших часів, автор знайомить читача переважно з маловідомими міфами і легендами, намагаючись якомога повніше представити різні історичні епохи та персоналії. Зокрема розкриває таємниці про карпатських духів, печерських святих і видатних історичних постатей та ще багато захопливого, нерозгаданого й таємничого.

Продовження буде…

 

 

 

 

Усі різні ‒ усі рівні

16.11.2022 09:00

Ухвалення 16 листопада 1995 року Декларації принципів терпимості поклало початок відзначенню у всьому світі Міжнародного дня толерантності. Про те, як навчитися толерантному спілкуванню, протидіяти булінгу,  розкаже і допоможе добірка книг, наданих Українським інститутом книги для Центральної міської бібліотеки імені Володимира Панченка.

Огляд  адресований  категорії дітей старшого шкільного віку, але може бути корисним і тим, кому цікава тема спілкування, взаємин,  співіснування різних людей в одному суспільстві.

І, насамперед, розберемось з таким поняттям, як «взаємини» взагалі.

Бреніф’є, Оскар Що таке взаємини?/Оскар Бреніф’є/Переклад укр. М.Абрамової. – К.: Дух і літера, 2020. – с.95.

Книга побудована у форматі  запитань і відповідей. Чому запитань? Бо діти багато запитують, у них безліч різних «що, де, коли», часто дуже важливих. Що ж робити?

Чи мусять батьки на них відповідати? Чому батьки відповідають замість самої дитини? Звісно, автор не закликає батьків узагалі не відповідати дитині, адже їх відповідь може допомогти малечі у становленні особистості, проте дорослі також мають навчити дитину мислити і робити висновки, думати, бути незалежною у своїх судженнях, брати на себе відповідальність. У книжці пропонується до кожного запитання не одна, а кілька відповідей. Деякі очевидні, деякі загадкові, деякі дивні, а деякі просто спантеличують. Наприклад, «чи всі зобов’язані працювати?», або «чи можуть дві різні думки бути водночас правильними?».

І кожна породжує нові запитання, адже роздуми – це шлях без кінця. Можливо, запитання залишаться без відповідей. Тим краще. Відповіді не завжди потрібні. Запитання може бути вартісне саме собою, оскільки втілює прекрасне завдання, яке має суть і цінність. Ведімо діалог, який, повірте, буде однаковою мірою цінний і дітям, і дорослим.

А можна писати слова.  На стінах…

Волтон, Джулія Слова на стінах / Джулія Волтон; пер. з англ. О.М. Розумна. – Харків: Вид-во «Ранок», 2019. – 304с.

Адам – звичайний підліток, хіба що хворіє на шизофренію. Серед його галюцинацій є добрі персонажі (вродлива Ребекка), погані (злісний бос гангстерів) і просто дивні (чемний голий юнак).

Експериментальний препарат, який Адам починає вживати, допомагає йому стримувати свої марення. І спочатку все наче непогано. Юнак контролює власні емоції, намагається не завдавати клопоту матері та вітчиму. Він зустрічає Майю – розумну дівчину, для якої прагне бути нормальним хлопцем. Однак чудодійні ліки дають збій. Як зреагують нові друзі та кохана дівчина, дізнавшись про його хворобу?

Але не завжди проблемою являється хвороба, достатньо мати великий ніс, мишачі очиці і крихітне підборіддя, аби постійно чути за спиною глузливе «Мурахоїд!».

Нестлінгер, Кристина Обзивають мене мурахоїдом: 3-е видання / Кристина Нестлінгер; пер. з нім. О. Мокровольський. – Вінниця: «Видавництво «Тезис», 2016. – с.219.

Через це дівчинка на ім’я Тезі вважає своє життя пропащим. Та попри все, ця історія, в якій є зниклі фото, антислинові щити, сусіда-ненажера, п'ятеро котів, дивна бабуся, чорні ворони, зогнилі помідори і побитий однокласник, - ця історія закінчиться просто чудово.

А чи закінчиться так же чудово історія іншої дівчинки, Ліззі?

Феслер М. Ліззі Карбон та клуб невдах / Маріо Феслер; пер. з німецької М. Запорожець. – Харків: ВД «Школа», 2019. – 224с. – (Серія «Ліззі Карбон»)

Ліззі, як на лихо, переслідують невдачі. А хто ж любить таких, як вона? Таким доля прописана наперед – пасти задніх, ховати очі, присоромлено червоніти й дружити хіба що зі щоденником…Та одного дня оголошений дирекцією шкільний проект долучає її до компанії ще кількох нещасливців. Цікаво, що за проект у них вийде? «Тридцять три нещастя»? «Лиха година»? «Повний провал»? Прочитайте і побачите, на що здатен цей клуб невдах…

Але всі проблеми колись закінчуються…Як у Дена.

Рижко О. Ужалений зрадою: повість / Олена Рижко. – К.: ВЦ «Академія», 2020. – 144с.

Це історія про хлопця зі складним характером, на якого звалилися нестерпні проблеми: втрата лідерства в компанії, зрада коханої й кращого друга, зламана щелепа, трабли з батьками і море незрозумілих ситуацій. Ще й психологові треба про все це розказувати…А життя підкидає нові челенжі: Ден опиняється в центрі змови. Його шантажують, йому погрожують тюрмою. У цій незносній напрузі він пише мейли на неіснуючу адресу й одного разу отримує відповідь…Несподівано в нього з’являється новий друг – Ті, в якого свої секрети. Деякі з них стають непростими випробуваннями для Дена…

А от чотирнадцятирічна героїня повісті Саші Камінської має свої, особливі секрети і таємниці – давні, страшні, так глибоко заховані в комірках пам’яті та підсвідомості, що про них не знають і найрідніші.

Камінська Саша Не кажи нікому / Саша Камінська. – Харків: Вид-во «Ранок», 2019. – 176с.

Ця книга – щира історія-щоденник дівчини Аріни, що сповнена абсолютно реальних подій, почуттів, першого кохання, травм і вчинків, за які треба нести відповідальність. Автор не використовує повчання та нотації – підлітки досить розумні, аби зробити висновки з того, що стається, а також впізнати себе чи пізнати інших і зрозуміти, що підходить саме їм як особистостям. Героїню накриває криза за кризою: підозрілі таємниці між батьками, проблеми подруги, власні емоції та переживання…Із криз виходять переможцями чи переможеними. Де ж буде Аріна?

А от Ганя з повісті «Пампуха» напевне буде на стороні переможців. Хоча далеко не зразу…

Шавлач А. Пампуха: повість / Алевтіна Шавлач. – 2-ге вид. – К.: ВЦ «Академія», 2020. – 144с.

Звичне життя Гані враз різко змінилося. Їй приклеїли образливе прізвисько, на неї посипалися насмішки, її затролили в мережі…Мама, погрузнувши в роботу, не бачила доччиних проблем. Та ще й учителька неправильно повелася…Жорстокою до Гані була й вулиця, а «красень» Сашко, до якого відчувала щось бентежне, спокійно спостерігав, як над нею глумилися. Дуже багато неприємностей ламало її, але Ганя не змирилася з таким ставленням до себе, зрозуміла, що може стати іншою. Вона зайнялася собою, знайшла цікаві справи і зустріла Ярика…

Адже кохання дає нам силу змінюватися, як змінилась дівчинка з психологічної казки «Недоторка».

Корнієнко Т.Г. Недоторка: Психологічна казка / Тетяна Корнієнко. – К.: Час майстрів, 2019. - –104с.: іл. – (Серія «Рекомендуємо прочитати». Підсерія «Перше кохання»)

Чому дорослі не помічають, що діти виросли, що в них може бути власна думка, власне життя? Чому мами ображаються на правду та ховаються на кухні? Скільки треба бути знайомими, щоб розпочати дружбу? Коли можна закохуватися? Подібні питання часто виникають у підлітків. Відповіді на них можна знайти в правильних книгах, такій, наприклад, як ця.

Щоб якомога менше попадати в неприємні ситуації, як це трапилось з Торі, героїнею наступної книги.

Рижко О. Мишоловка: повість / Олена Рижко. – К.: ВЦ «Академія», 2019. – 160с.

…Під тиском гнітючих обставин Торі наважується на знайомство в інтернеті. Їй здається, що саме там знайде драйв, романтику і навіть кохання. Усе ніби вело до того. А насправді на неї чатувала небезпека… «Нарешті вона побачить Фенікса, і в них відбудеться все. Кожен крок коридором готелю вів її до краху ілюзій, зіткнення з небезпекою і до вбивчого прозріння: це – мишоловка.»

Ще одна дівчинка Міра теж мріяла знайти друзів і її серце шукало кохання. Але що відбулось насправді?

Чернієнко Ю. Помста: повість / Юлія Чернієнко. – К.: ВЦ «Академія», 2019. – 160с.

«Шукала любові. А наштовхнулася на знущання. Міра розуміла, що жорстокістю йти проти жорстокості абсурдно. Але вже не могла зупинитися. Майбутнього не уявляла. Ні свого, ні їхнього..» Дуже драматично закінчилося все. Хочете дізнатись всю історію – відкрийте дану книгу.

Дівчата в чотирнадцять часто схильні до емоційних, необдуманих вчинків. Наступна книга відверто, правдиво та проникливо, з надзвичайним розумінням описує проблеми підлітків.

Гутовська-Адамчик, Малгожата Дівчата з 13-ї вулиці: роман / Малгожата Гутовська-Адамчик; пер. з пол. Божени Антоняк. – Львів: Урбіно, 2017. – 240с.

Вічно похмура Агата, легковажна Клаудія й старанна відмінниця Зося – однокласниці, але не подруги. Занадто вони різні! Та несподівано доля зводить дівчат разом. Вони отримують незвичайне завдання – читати вголос їхній однолітці Магді, яка лежить у комі після нещасного випадку. Вражена Агата розуміє, що ця дівчина і є таємничою незнайомкою, яка віднедавна постійно їй снилася! Своїми здогадами вона ділиться із Клаудією та Зосею. Тепер у них є спільна мрія: Магда мусить прокинутися…

Серія «Сучасна європейська підліткова книга» продовжує цікаве знайомство з життям юнаків і юнок. Перша з двох книг авторства Анни Лачиної

Лачина А. Фактор кохання / Анна Лачина; пер. з польської Н.Зотової. – Харків: ВД «ШКОЛА», 2018. – 304с. – (Серія «Сучасна європейська підліткова книга»)

Головні герої книги – дівчата Патриція і Магда – мріють про палке романтичне кохання. Кожна з них знаходить собі хлопця-друга по-своєму: хто в реальному житті, фактично по сусідству, а хто в неозорому інтернет-просторі. І хоч події, подеколи бурхливі й таємничі, розвиваються по-різному, проте дівчат, як і сучасних підлітків, хвилюють ті самі гострі питання: як «розгадати» свого друга? Як побороти власні страхи та комплекси і виявити почуття? Як бути самими собою і сприймати всіх такими, якими вони є?

Особливо якщо ви…суперниці.

Лачина А. Дзвінки до друга: роман / Анна Лачина; пер. з польської Н.Зотової. – Харків: ВД «ШКОЛА», 2021. – 400с. – (Серія «Сучасна європейська підліткова книга»)

Одна дівчина не уявляє свого життя без спорту, вона прекрасно плаває і ходить під вітрилами, а друга віддає перевагу шахам і комп’ютеру. Одна фліртує і розбиває серця, а друга зітхає, чекаючи на Справжнє Велике Кохання. Одна любить писати листи, а друга соромиться своєї дислексії. Два характери, дві сестри…один хлопець. І все виявляється зовсім не таким, як було на початку. Як тепер бути?

З питанням «як бути?» стикається і героїня Крістіни Міхельс

Міхельс К. Правда із присмаком кави / Крістіна Міхельс; пер. з німецької М. Запорожець. – Харків: ВД «ШКОЛА», 2019. – (Серія «Сучасна європейська підліткова книга»)

Говорити тільки правду – за таким принципом живе й через це набуває собі як друзів, так і ворогів юна Рінні. Та раптом дівчина  опиняється в ситуації, коли змушена постійно брехати. Як зізнатися коханому, що вона стала причиною його нещастя? Чи все-все має знати найліпша подруга (і чи справді вона найліпша)? Як переступити через страх, аби висловити все, що накипіло? Адже найрідніші люди заслуговують на те, щоб знати правду, навіть якщо вона гірчить, наче кавове зерня…

Дуже сподіваємось, що даний огляд допоможе вам бути добрішими і терпимішими  до іншого світогляду, способу життя, поведінки, культури і звичаїв.

Будьмо толерантними, друзі, шукаймо єдності у різноманітності!

 

Говоримо про книжки

28.09.2022 08:06

Традиційно, в останній день вересня, , відзначають своє свято всі бібліотекарі України, а також відвідувачі книгозбірень, ті люди, які не уявляють свого життя без книги.

Сьогоднішній огляд занурить вас в дивний світ читання, світ, де оживають найсміливіші й незвичайні фантазії людини. Представлені книги, як зазвичай, надані Українським інститутом книги для Центральної міської бібліотеки імені Володимира Панченка.

Рекомендований огляд всім дітям, підліткам і дорослим закоханим в книгу і читання.

Прихід цифрової ери спричинив паніку в рядах книгофілів, які побоюються зникнення цілого пласту культури, що ледь чи не визначає людство як таке; йдеться  про вміння читати і можливості це робити у найідеальніший спосіб. Про це наша перша книга

Прайс, Лія Про що ми говоримо, коли говоримо про книжки: Історія та майбутнє читання./ Лія Прайс; пер. з англ. Мирослави Лузіної. – Київ: Yakaboo Publishing, 2020. – 224с.

Авторка провела дослідження про те, як бібліотекам час від часу траплялося ставати вітальнями, лабораторіями, гральними майданчиками та полями битви. Але читання не змінилося. А оплакуємо ми радше ілюзорний ідеал читацької зануреності, таку собі «золоту добу читання», якої, найімовірніше, насправді ніколи не існувало.

А от купа порад про те, як усе життя ковтати книжки і при цьому не товстішати, існує і чекає вас в книзі

Буше, Франсуаза Книжка, яка допоможе полюбити книжки навіть тим, хто не любить читати!/Франсуаза Буше; пер з фр. Людмили Дяченко.  – К.: Вид-во «АРТБУКС», 2019. – 112с.

Видання адресоване для дітей і дорослих, і в гумористичній формі, з допомогою коміксів навчить вас любити книжки.

І навіть стати трішки щасливішими, як Ніна, героїня наступної книги

Колган, Дженні Маленька книгарня щастя: роман / Дженні Колган; пер. з англ. Олеся Сандига. – К.: РІДНА МОВА, 2021. – 344с. – (Серія «Авторська серія»)

Бібліотеку, в якій багато років працювала Ніна, розформовують. Дівчина втрачає улюблену роботу, що є сенсом її життя – адже вона не уявляє себе без книжок. Що робити? Боротися за місце під сонцем, напитуючи вакансії бібліотекаря в натовпі таких самих шукачів? А може, набратися сміливості та нарешті спробувати втілити давню мрію – відкрити власну пересувну книгарню? І можливо, десь за рогом на Ніну чекають нова домівка, нові друзі та навіть кохання всього її життя…

А бажаєте відкрити для себе найвідпаднішу бібліотеку у світі? Вам сюди!

Грабенштайн Кріс Втеча з бібліотеки містера Лімончелло / Кріс Грабенштайн; пер. з англ. О.Ю. Барабаш. – Харків: Вид-во «Ранок», 2021. – 304с.

Дванадцятирічний Кайл Кілі обожнює настільні ігри. У них байдуже на твій вік чи розмір м’язів: трохи кмітливості, трохи вдачі – і кожен має шанс перемогти. Тож коли Кайл дізнається, що його кумир, геніальний розробник Луїджі Лімончелло долучився до створення місцевої бібліотеки й запрошує дванадцятеро дітей провести в ній ніч, хлопець вирішує будь-що потрапити туди.

Власне, опинитися в бібліотеці виявилося доволі просто. А от вибратися…

Несподівано для дітей уся бібліотека перетворюється на поле для гри, а самі вони стають у цій грі живими фішками!

Знайомлячись далі з темою «містичної» бібліотеки, ви можете дізнатись що десь між життям і смертю існує й бібліотека з незліченними книгами. І кожна з них – це історія паралельної реальності. В одній книзі викладена історія вашого життя таким, яким воно є; в інших – історії життів, які ви могли б прожити, якби в певний момент наважилися щось змінити. Уявіть, що у вас з’явилася можливість піти в таку бібліотеку і переглянути всі варіанти…

Гейг, Метт Опівнічна бібліотека / пер. з англ. Ганни Яновської. – Харків: Видавництво «Жорж», 2021. – 416с.

Нора Сід – одна з тих, хто отримав такий шанс. Обираючи книги  в Опівнічній бібліотеці, Нора проживає свої нові життя – ті, в яких зробила інший вибір: стала науковицею, рок-зіркою, вірною дружиною…

Та чи виявиться хоча б одне з цих життів кращим за те, яке вона має?

А от історію життя маленької дівчинки Лізель Мемінгер, яка в страшні роки Другої світової, навчившись читати за посібником гробаря,збагнула силу Слів і, втративши все інше, вижила – завдяки лише цій силі – маєте можливість прочитати в наступній книзі

Зузак М. Крадійка книжок: роман / Маркус Зузак; пер. з англ.  Наталії Гоїн. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2021. – 416с.: іл.

В основу роману лягли автобіографічні болючі спогади батьків-емігрантів автора про такі несумісні речі, як дитинство, війна й Голокост.

Тим підліткам, кому цікаво розкрити джерела свого роду – історично-пригодницький детектив

Мардус О. Ключ до книги скрижалей: повість / Оксана Мардус. Художник Надія Дойчева-Бут. – К.: Фонтан казок, 2016. – 128с., іл. (Серія «Книжка про мене»)

Тут кмітливі школярі розслідують таємниці життя славетного будівничого Якима Погребняка, який на замовлення запорозьких козаків звів унікальний бароковий храм без жодного цвяха. Карколомний сюжет зі справжнім привидом, таємничим підземеллям, дивовижною книгою скрижалей і розколотою кахлею, яку треба відновити, щоб зняти давнє родове прокляття…

А до речі, ви вірите у дива?

Колись давно міфи та легенди були настільки ж реальними, як і оповідки чи бувальщини. Часи змінювались, і істоти з цих історій дедалі менше здавалися людям справжніми. З'явилися книги, але читати їх і дізнаватися про всі чудернацькі дивинки, яких, як і колись скрізь було безліч, могли лише обрані. Роки минали, залишаючи далеко позаду сторіччя за сторіччям. І історії ці згодом ставали все більше схожими на вигадку. Аж поки в одному звичайнісінькому місті в родині, яких тисячі, не трапилася ця історія…

Крижанівський Р. Книголюбчики. Том 1: Початок / Роман Крижанівський. – Гайсин: ФОП Крижанівський Р.П., 2021. – 40 с.: іл. – (Серія «Дитячі комікси»).

А зараз…цссс! Візьміть до уваги: в бібліотеці не можна галасувати, але інколи можна врятувати світ. Як зробила це дівчинка на ім’я Кіт в одній  цікавій книжці

Стовелл Луї Дракон у бібліотеці / Луї Стовелл; пер. з англ. Катерини Міхаліциної. – К.: Видавничий дім «Маміно», 2020. – 224с.

Кіт обожнює гасати надворі, лазити по деревах, бруднити одяг і саму себе. А от сидіти з книжкою – це так нууууудно…Точно не для неї! Принаймні було. Поки двоє найкращих друзів не затягнули її до звичайної незвичайної бібліотеки, де ростуть книгодерева і мешкають…А от хто мешкає, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книжку!

А от наступна книга про ще одну дівчинку – Зою.

Робберехт Т. Про вовка, який випав з книжки / пер. з англ. Світлани Колесник. – Харків: Віват, 2016. – 32с.: іл. – (Акварель).

У кімнаті Зої чимало книжок. Хто в них тільки не живе! Динозаври, принцеси, овечки…Але одного разу сталося неймовірне: з однієї книжки випав…вовк! І хоча вовк був чорний-пречорний, із гострими зубами, у незнайомому місці він дуже злякався і став шукати свою книжку. Ох і отримав цей мандрівник на горіхи! Про те, чи зуміє герой знайти свою казку, ви дізнаєтеся, прочитавши цю кумедну й незвичайну історію. Увага! Книжка заряджає оптимізмом і дарує гарний настрій!

Для продовження гарного настрою пропоную вам познайомитись також і з Лисичкою.

Паулі Л., Шерер К. Лисичка йде до бібліотеки / пер. з англ. Світлани Колесник. – Харків: Віват, 2016. – 32с.: іл.. – (Маленьке диво).

Ця історія про те, як звичайна лисичка випадково потрапила до надзвичайного світу знань. Як це їй вдалося? Вона просто заскочила до бібліотеки. Мерщій за нею! Адже це так цікаво!..

Цікаво, як саме читання, книгозбірні з яскравими стелажами книг та привітні бібліотекарі, які завжди чекають своїх читачів!

До зустрічі в бібліотеці!

 

 

 

 

   

Поради батькам і педагогам

30.08.2022 13:20

Промайнуло літо і настала осінь — пора навчання. Діти йдуть до школи, щоб знову здобувати знання…

А у нас для вас видання, як зазвичай, надані Українським інститутом книги для Центральної міської бібліотеки імені Володимира Панченка.

Огляд буде корисним фахівцям закладів загальної середньої освіти; працівникам соціальних служб; викладачам та студентам вищих навчальних закладів; фахівцям у галузі корекційної педагогіки, особливо в контексті інклюзивного навчання; а також батькам дітей з особливими освітніми потребами, зацікавленим у вирішенні проблем сучасної спеціальної педагогіки та психології.

А почнемо ми з історії  школи, як такої

Ткачук Г. Школознавство / ілюстрації Юлії Твєрітіної. – Київ: Портал, 2020. – 64с.

Думаєте, саме у вас найнудніші підручники, найсуворіші шкільні правила і найскладніші завдання? Зате не доводиться мити коней, як у школі на Січі. Або п’ять років поспіль учити саму латину й греку,як у єзуїтських школах. Або навчатись окремо дівчатам і хлопцям, як у давніх гімназіях. Навіщо взагалі вигадали ті школи? Авторка пояснить – пізнавально і з гумором.

 

 

 

 

 

 

 

А ось наступна авторка познайомить з таким терміном як «гіперактивні діти»

Сухіна І.В. Маленькі непосиди. Гіперактивні діти / І.В. Сухіна. – Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2020. – 32с. – (Серія «Поради батькам і педагогам»)

Книжка містить методичні рекомендації й корисні поради батькам, які виховують гіперактивних дітей і дітей з дефіцитом уваги. Автор розповідає про причини і прояви гіперактивності, сучасні методи та технології корекції поведінкових порушень.

А якщо дитина не може навчитися читати, не поєднує букви у склади, взагалі ніби «не бачить» деяких слів…В нагоді стане книжка призначена для батьків дітей, які мають труднощі в навчанні.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихонова К.С. Труднощі навчання: дислексія, дисграфія, диспраксія, дискалькулія / Тихонова К.С. – Харків: Ранок, 2020. – 152 с.

У виданні надається огляд сучасної літератури, зокрема зарубіжної, що присвячена проблемам навчання дітей із дислексією, дисграфією, диспраксією і дискалькулією. Видання містить головні діагностичні ознаки і пропонує підходи та сучасні методики, що їх можуть використовувати вчителі і батьки для допомоги дітям зі специфічними труднощами в навчанні.

 

Продовженням теми є книга

Брембаті Ф. Специфічні розлади розвитку дитини та процес навчання. Практичні рекомендації для батьків і педагогів / Ф.Брембаті, Р.Доніні. – Харків: Видавництво «Ранок»; ВГ «Кенгуру», 2019. – 160с.

Ця книжка, авторами якої є відомі зарубіжні спеціалісти, призначена для батьків і вчителів, які дбають про підтримку дітей із труднощами у виконанні домашніх завдань. Автори надають елементарні знання про учнів зі специфічними розладами шкільних навичок, аналізують процес оцінювання їхніх навичок виконання домашніх завдань і підкреслюють важливість постійної співпраці школи і дому з використанням практичного інструменту, що визначає стратегії втручання для кожного учня: індивідуального плану навчання.

 

Наприклад, діти з інтелектуальними порушеннями вимагають до себе особливого підходу.

Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з інтелектуальними порушеннями: науково-популярне видання / О.В. Чеботарьова та ін. – Харків: Видавництво «Ранок», ВК «Кенгуру», 2020 .- 256с. – (Серія «Інклюзивне навчання»)

Дане видання висвітлює особливості психолого-педагогічного супроводу та корекційно-розвиткової роботи з заявленими дітьми. Розкриває актуальні питання організаційно-методичного забезпечення, реалізації інноваційних педагогічних технологій та надає рекомендації щодо впровадження їх у практику. У книзі наводяться результати експериментальних досліджень з реалізації трудового виховання, розвитку мовленнєвої, ігрової, соціально-побутової діяльності. Репрезентуються авторські інноваційні адаптивні технології навчання дітей з інтелектуальними порушеннями.

Для батьків такої дитини рекомендується книга методичних рекомендацій і порад

Трикоз С.В. Ми поруч. Діти з порушеннями інтелектуального розвитку / С.В. Трикоз, Г.О. Блеч. – Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2020. – 32с. – (Серія «Поради батькам і педагогам»)

У виданні описуються характерні якості дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, надається корисна інформація щодо розвитку і навчання такої дитини в умовах повсякденного життя родини і підготовки дитини до самостійної життєдіяльності.

 

Обов’язок батьків – не лише дати життя дитині, а й допомогти їй реалізувати свій інтелектуальний і соціальний потенціал, а це потребує постійної, кропіткої праці. Особливо якщо це дитина з ДЦП.

Чеботарьова О.В. Метелики в обладунках. Діти з ДЦП / О.В.Чеботарьова, І.В.Гладченко. – Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2020. – 32с. – (Серія «Поради батькам і педагогам»)

Книжка містить методичні рекомендації й корисні поради батькам, які виховують дітей з ДЦП. Автори надають важливу інформацію про церебральні паралічі, розповідають про особливості розвитку їхньої дитини, її можливості, сучасні методи та технології навчання та виховання.

А батьки в змозі дати своїй дитині те, чого вона потребує найбільше, - розсудливу турботу і любов.

«Діти сонця» - так ласкаво називають хлопчиків і дівчаток із синдромом Дауна, за словами дорослих, надто чутливих та відкритих навколишньому світу.

Чеботарьова О.В. Сонячні діти. Діти з синдромом Дауна / О.В.Чеботарьова, І.В. Гладченко. – Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2020. – 32с. – (Серія «Поради батькам і педагогам»)

Видання містить методичні рекомендації й корисні поради батькам, які виховують дітей із синдромом Дауна. Автори розповідають про особливості розвитку їхньої дитини, її можливості, сучасні методи навчання та виховання.

А зараз спробуймо зрозуміти, хто такі «діти дощу» і чого потребують діти з діагнозом «аутизм».

Ярмола Н.А. Діти дощу. Діти з розладами аутистичного спектра / Н.А. Ярмола. – Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2020. – 32с. – (Серія «Поради батькам і педагогам»)

Книга надає методичні рекомендації й корисні поради батькам, які виховують дітей з розладами аутистичного спектра. Автори надають важливу інформацію про аутизм, розповідають про особливості розвитку такої дитини, її можливості, сучасні методи та технології навчання і виховання.

Практичні рекомендації  батькам і педагогам з виховання дітей з аутизмом надає і відомий італійський спеціаліст.

Вікарі Стефано У нас дитина з аутизмом. Допомога сім’ям із дітьми з аутизмом. Практичні рекомендації для батьків і педагогів. – Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2019. – 112с.

Використовуючи досвід лікарні Bambino Gesu в Римі й дослідження численних науково-дослідних центрів Італії, автор намагається пояснити природу розладів аутистичного спектра, дає слушні поради і, головне, - надію на те, що багато які з порушень можна скоригувати, покращити поведінку дитини й адаптувати її до соціуму. Автор стверджує, що не слід впадати у відчай: аутизм – це не вирок. Дитина з аутизмом завдяки належній терапії із часом зможе нормально взаємодіяти з іншими людьми, здобути освіту, працювати і створити сім’ю. Книга також допоможе не заблукати в морі різних теорій, програм і методів, що їх сьогодні пропонує сучасна наука. Стефано Вікарі сподівається, що його книжка допоможе людям свідомо обрати ефективну терапію.

А хочете ідеальну книжку для виховання дітей спокійно та без крику?

Макріді Емі Я! Я! Я! Як перевиховати егоїстичну дитину (або її батьків) / пер. з англ. Валерія Глінка. – К.: Наш формат, 2018. – 328с.

У світі панує епідемія дитячого егоцентризму. Багато дітей, а згодом і дорослих, вважають, що отримати найкраще вони можуть як подарунок, не докладаючи жодних зусиль. Навіть більше, вони переконані, що цей подарунок їм хтось мусить зробити і що життя саме по собі їм винне. Такий підхід позбавляє їх бажання рухатися вперед, старатися та вчитися дати раду ситуаціям, які складаються не по-їхньому. Авторка цієї книжки пропонує рецепт, як побороти ці загрозливі риси й зупинити епідемію, навчити малечу поводитися відповідально та зважено, розвинути стійкий характер і зрештою виховати щасливих, упевнених у собі хлопчиків і дівчаток, які готові до дорослого життя і всього, що воно їм готує.

 

Як не проспати життя

14.07.2022 12:04

Всесвітній день навичок молоді – дуже молоде свято, започатковане Організацією Об’єднаних Націй тільки в 2014 році. Відзначають його 15 липня. Представлені книги, як зазвичай, надані Українським інститутом книги для Центральної міської бібліотеки імені Володимира Панченка.

Даний огляд адресований всім підліткам, молодим людям і їх батькам, а також покликаний інформувати молодь про важливість навчання.

Є люди, які не люблять учитися. Є ті, що ненавидять математику й природничі науки. Що між ними спільного? Насправді вони не вміють учитися та не здогадуються, як їх обдурює мозок. Барбара Оклі, як ніхто інший, знає цю проблему із середини.

Оклі Барбара Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок на повну / пер. з англ. Артем Замоцний. – К.: Наш формат, 2018. – 272с.

У цій книжці Барбара ділиться ефективними навчальними методиками, пояснює причини наших невдач, розкриває поведінку мозку. Авторка допомагає опанувати прокрастинацію, потоваришувати з внутрішніми зомбі, припинити істерики над складними завданнями й урятувати батьків від передчасної сивини.

Отож, батьки, а як ви виховуєте свою дитину? Читаєте спеціальну літературу, слухаєтеся власних батьків, радитеся з сусідами? А може, покладаєтесь на інтуїцію й життєвий досвід? А раптом вам скажуть, що всі звичні уявлення про виховання хибні? По Бронсон та Ешлі Меррімен написали саме про це.

Бронсон По Батьки в шоці: новий погляд на виховання / По Бронсон, Ешлі Меррімен / Переклад укр. І. Семенюк. – Харків: Вид-во «Ранок»: Фабула, 2019. – 400с.

Тут говориться про похвалу, обман і складний підлітковий вік. А також про те, чи потрібно розмовляти з немовлятами і що робити, якщо під час сімейного обіду почалася сварка. Спираючись на численні дослідження, автори спробували відповісти на найпоширеніші питання та зосередитися на типових ситуаціях, з якими стикається більшість батьків.

 

Наступне видання теж для батьків, які не лише люблять своїх дітей, а й тішаться спілкуванням з ними.

Перрі Ф. Важливо, щоб ваші батьки прочитали цю книжку (а ваші діти радітимуть, якщо і ви це зробите) / Філіппа Перрі; пер. з англ. Д. Петрушенко. – Харків: Віват, 2020 . – 288с. – (Серія «Саморозвиток»)


На прикладах з історій своїх пацієнтів та на основі власного досвіду материнства авторка пояснює, як: простежити зв’язок між тим, як виховували вас, і тим, як виховуєте ви своїх дітей; зрозуміти, про що сигналізує та чи інша дитяча поведінка; дати раду власним почуттям і почуттям вашої дитини; усвідомити і змінити деструктивні моделі взаємодії з дитиною; прийняти той факт, що ви припускатиметеся помилок, і потім їх виправити.

А в плані взаємодії дітей і батьків допоможе наступна книга

Ненудна наука: Для тих, кому від 7 до 107 років. – Харків: Vivat, 2021. – 84 с. – іл.

 

Це найкращий подарунок усім, хто хоче дізнатися якомога більше про світ навколо!

Ця дивовижна книжка дасть відповіді на безліч складних запитань із багатьох галузей науки: астрономії, фізики, біології, історії та медицини; а також зі сфери прикладних наукових досліджень, зокрема розробки нових технологій тощо…Відповіді й роз’яснення, подані журналістами-науковцями, наведено простою мовою, цікаво й дотепно. А смішні ілюстрації не дадуть занудьгувати.

А хочете дізнатись як підготувати свою дитину до самостійного життя? В цьому допоможе книга

Аллен Д., Вільямс М. Getting Things Done, або Як навчитися контролювати власне життя у мінливому світі. Поради для підлітків / Девід Аллен, Майк Вільямс; Пер. з англ. М. Восковнюк. – К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2020. – 288с.: іл.

Ця книжка навчить наших дітей долати всі життєві перешкоди й досягати успіху, підготувавши їх до використання знаменитої методики «Getting Things Done, або Мистецтво продуктивності без стресу». Класичний твір Девіда Аллена у двох виданнях був перекладений десятками мов і розійшовся сукупним накладом понад мільйон примірників, ставши однією з найвпливовіших бізнес книг своєї епохи та головною книжкою з організації життя. Дане видання адаптує ці уроки та пропонує свіжий погляд на методику GTD, подаючи життя як гру, здатну зацікавити кожного, а GTD – як фішки та стратегії якомога ефективнішої участі в ній. Автор доступно й наочно розповідає про GTD, представляючи цю методику не лише як систему забезпечення власної продуктивності у школі, а й як набір інструментів для повсякденного життя.

З наступної книги ви маєте можливість дізнатися, як перша година дня визначає ваш успіх.

Елрод Гел Чудовий ранок. Як не проспати життя / пер. з англ. Тетяна Заволоко. – 2-ге вид. – К.: Наш формат, 2018. – 176с.

Ми звикли ділити людей на дві категорії – «жайворонків» та «сов». Але Гел Елрод переконаний в іншому. За допомогою методу «Чудовий ранок» кожен зможе не лише прокидатися вдосвіта без надмірних зусиль, а й встигати значно більше, ніж міг до того. Метод уже допоміг десяткам тисяч людей у всьому світі.

Книга допоможе вам знизити рівень стресу, підвищити продуктивність, поліпшити загальний стан здоров’я та нарешті почати жити так, як ви завжди мріяли.

Книга польської письменниці Аніели Чольвінської-Школік продовжує надавати поради підліткам шкільного віку

Чольвінська-Школік Аніела Як витримати у школі і не з’їхати з глузду / Аніела Чольвінська-Школік; пер. з польськ. Ірини Тучапської. – Харків: Юнісофт, 2020. – 160с.:іл.

Як стати «своїм» у новому класі? Як знаходити спільну мову з однокласниками? Які бувають типи вчителів і як здобути їхню довіру? Як не дати собою маніпулювати і досягати своєї мети? Ви знайдете у цьому пораднику чимало корисного для себе. Також дізнаєтесь, до кого звернутися зі своїми проблемами, як змінити шкільне життя на краще і зробити так, щоб школа викликала пречудові емоції.

І ось ви закінчуєте школу…Як вибрати найкращу професію? Що робити, коли не знаєш, чим хочеш займатися?

Наступна книга для вас!

Троян-Яскот Агнєшка Як стати кимось / Агнєшка Троян-Яскот; пер. з польськ. Маріяни Пушкарук. – Харків: Юнісофт, 2020. – 160с.: іл.


Це видання розповість, як йти до своєї мрії. Познайомить з найцікавішими професіями та історіями відомих людей, які довели: все неодмінно вийде, головне, сильно того прагнути! Читайте, пробуйте і будуйте своє майбутнє!

А довідник «Професії» стане вам ще одним орієнтиром у будівництві майбутнього. Можливо, ви ще вчитесь в школі, чи закінчуєте університет, або просто вирішили змінити професію – ця книжка стане вашим найкращим порадником

Павловськи Сара Професії. Оптимальний довідник для планування майбутнього. – К.: Брайт Букс, 2020. – 320с.


У цьому виданні ви зможете знайти понад 400 сучасних професій – від таких популярних, як учитель, адвокат, лікар, до багатьох тих, про які мало хто знає. Довідник сучасний, стислий і зрозумілий. Понад 100 фахових спеціалістів долучилися до його написання, зробивши оптимальним порадником у світі професій.

Наприклад, такої як інженер.

Гант, Шеннон Інженіально! Інженерія в дії / Шеннон Гант; пер. з англ. І. Серебрякої. – Харків: Вид-во «Жорж», 2021. – 48с.

Книга познайомить юних читачів з основними етапами інженерного  проектування і на прикладі дев’яти історій з реального життя доведе, наскільки геніальними можуть бути інженери та їхні винаходи. З'ясуйте, як крок за кроком люди, здатні розв'язати будь-яку проблему, створюють надшвидкий велосипед, усувають затори на дорозі й навіть друкують на принтері штучну шкіру.

А от наступну книжку викладачка Стенфордського університету Тіна Сіліг написала насамперед для свого сина, намагаючись застерегти від помилок, яких допустилася сама.

Сіліг Тіна Що варто знати у свої 20. Дозволь собі бути не таким, як усі / пер. з англ. Олена Ломакіна. – 2-е вид. – К.: Наш формат, 2020. – 192с.


Авторка дає поради та пропонує вправи, які допоможуть розвинути творче мислення, нестандартний погляд на буденні ситуації та підприємницькі здібності, щоб ви змогли подивитися на світ як на безмежне джерело можливостей. Це не черговий підручник з покроковими інструкціями, як досягти успіху, а історія про те, як залишитися сміливим, рішучим і не боятися бути унікальним усе життя.

І наостанок, запрошую вас в унікальну мандрівку!

Фоєр Дж. Прогулянка Місяцем з Ейнштейном. Мистецтво запам’ятовування / Джошуа Фоєр; пер. з англ. Є. Ніколаєвої. – Х.: Віват, 2020. – 304с. – (Серія «Саморозвиток»)


Майже сорок днів на рік більшість людей витрачають у спробах пригадати те, про що забули. Джошуа Фоєр колись теж був таким. Проте лише за один рік тренувань він потрапив у фінал чемпіонату США із запам’ятовування і – на власний подив – здобув перемогу.

Ця книжка змінить ваші уявлення про те, як працює людська пам’ять. Автор поведе читачів у дивовижну мандрівку: ви дізнаєтеся безліч цікавого, від класичних методів, що їх застосовував Цицерон, до сучасних технік «інтелектуальних спортсменів». Книжка Фоєра – це заклик відродити мистецтво запам’ятовування, яке навіть нині, у добу смартфонів, стає дедалі актуальнішим.

 

Всесвітній день навичок молоді 2022 року проходить у складних умовах. Під час пандемії COVID-19 було припинено діяльність багатьох установ, які займались професійно-технічною підготовкою кадрів. Дистанційне навчання стало найбільш поширеним способом отримання професійної підготовки. До кризи молоді люди у віці 15-24 років втричі частіше, ніж дорослі, входили в категорію безробітних.

З 24 лютого 2022 року життя кожного з нас розділилось на до і після – в Україні розпочалася жахлива повномасштабна війна росії проти України. Українська молодь єднається, волонтерить, іде в територіальну оборону, захищає країну, або ж тримає інформаційний фронт. Кожен українець має усвідомити, що в нашій країні для нього є роль, і її потрібно виконувати.

Після перемоги вкрай важливою у відбудові України буде роль молоді. Ті молоді люди, які зараз навчаються за кордоном, повернуться і будуть розбудовувати стійку, мирну та процвітаючу Україну.

 

 

 

   

Страница 1 из 2