Понад три століття активної діяльності козаків на історичній авансцені – це велика, славна і трагічна сторінка, сповнена романтичним героїзмом і жахливим трагізмом протистояння численним зовнішнім ворогам…

Даний огляд розрахований на широке коло читачів: науковців, викладачів, студентів і школярів, а також усіх, хто цікавиться історичним минулим України часів козацтва.

Гуржій О.І. та ін. Історія козацтва. Держава-військо-битви. / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб. – К.: Арій, 2015. – 464с.: іл.

У книзі висвітлюються найважливіші події, пов’язані з історією українського козацтва від часу його виникнення на межі XV-XVI ст. до ліквідації урядом Російської імперії наприкінці XVIII – на початку XIX ст. Особливу увагу приділено найбільш яскравим постатям Війська Запорозького, їхній політичній та державній діяльності. Значне місце на сторінках праці відведено міжнародним відносинам українського гетьманату, козацькій ментальності, побуту, бойовому мистецтву, атрибутиці тощо. Певною мірою показана роль жінки в «лицарському» середовищі. Своє яскраве відображення знайшло ставлення до козаків представників різних народів і володарів іноземних держав, їхнє сприйняття за межами Батьківщини.

Адже козаки виявилися найбільш мужніми, відважними і витривалими воїнами у битвах зі степовими ордами та шляхетськими хоругвами.

Гуржій О. та ін. Козацька Україна. Боротьба за державу (XVI-XVII.) /Олександр Гуржій, Тарас Чухліб. – К.: Арій, 2020. – 368с.: іл. – (Таємниці історії)

На сторінках цієї книги висвітлено найважливіші події, пов’язані з історією українського козацтва від часу його виникнення на зламі XV-XVI ст., зокрема запеклу боротьбу з войовничими  кочівниками за рідну землю й православну віру. Значну увагу, як і в попередній книзі, приділено яскравим постатям Війська Запорозького. Відображено українсько-польсько-литовські взаємини, а також місцеві традиції державотворення періоду Київської та Галицько-Волинської Русі. У книзі розкрито морально-етичний кодекс поведінки воїна-січовика – мужність, побратимство, лицарство, рівність, вірність, честь, добра слава, боротьба проти ворогів віри, оборона вітчизни; особливе ставлення до жінки, аскетизм, релігійність тощо. Значне місце відведено козацькій ментальності, способу життя, яке визначали воєнне ремесло й належність до військової спільноти. Зображено умови боротьби з кочовими народами Сходу, що змусили козаків оволодіти бойовим мистецтвом і створити власні збройні сили, зокрема потужний морський флот, які протистояли османсько-татарській агресії.

 

Продовженням служить книга

Гуржій О. та ін. Козацька Україна. Історія Гетьманської держави (XVII-XVIII ст.) / Олександр Гуржій, Тарас Чухліб. – К.: Арій, 2020. – 368с.: іл. – (Таємниці історії)

В цьому виданні висвітлено найвагоміші події, пов’язані з утворенням у результаті жорстоких повстань і революції в середині XVII ст. Української держави – Гетьманщини (Першого Українського Гетьманату), фундатором якої став гетьман Богдан Хмельницький. У 1648-1657 рр. він був правителем України-Русі та уособлював законодавчу, виконавчу й судову владу країни.

Особливу увагу приділено полководницькій діяльності кошових отаманів Запорозької Січі Івана Сірка, Костя Гордієнка та Петра Калнишевського. Розглянуто постаті видатних полководців Дмитра Вишневецького, Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та деяких інших. Відтворено образи відважних ватажків козацько-гайдамацького руху XVIII ст. На Правобережній Україні – Івана Швачки, Гната Голого та Максима Залізняка, а також багатьох інших яскравих і сильних особистостей ранньомодерної доби.

Їх блискуче змальовує автор наступного науково-популярного видання.

Клімов А.А. Славетні гетьмани України (переклад О.Є.Пилипенко). – Харків: Віват, 2017. – 80с. : іл.

Дана книга – безпрецедентна спроба сучасного українського письменника простежити перебіг історії крізь призму доль великих керманичів нашої країни. Завдяки ілюстраціям народного художника України Сергія Якутовича на сторінках книжки постають ті далекі буремні події. А образи славетних гетьманів оживають на реалістичних портретах, створених Олександром Крутиком. Крім того, видання цікаве поданими в ньому картами з унікальної приватної колекції європейських карт XVI-XVIII століть Андрія Осадчука. Кожна карта – це особливий погляд європейців на територію України того часу з усім різноманіттям її поділу, кордонів і назв: від найдавнішого уявлення Птоломея про Сарматію до детального опису України на картах французького військового інженера Гійома Левассера де Боплана.

 

Одним із таких славетних гетьманів, «чесних лицарів», є Петро Сагайдачний

Сас П.М. Петро Конашевич-Сагайдачний: Чесний лицар. – К.: Парлам. вид-во, 2020. – 560с. – іл., ім. пок. – (Серія «Політичні портрети»)

У книжці ґрунтовно висвітлено біографію славетного запорозького гетьмана, а також окреслено найважливіші віхи його власного проводу у Війську Запорозькому. Визначено час народження, соціальне походження, історичну форму прізвища, розглянуто освіту і виховання, склад родини Сагайдачного. На основі дослідження почерку запорозького гетьмана окреслено його психологічний портрет. Охарактеризовано політичну і дипломатичну діяльність Петра, зокрема щодо укладення польсько-запорозьких угод, контактів з організаторами Ліги християнської міліції, перським шахом, московським царем, відновлення 1620р. православної церковної ієрархії Київської митрополії. Висвітлено його командування козацьким військом під час польсько-московської війни 1617-1618 рр. Значну увагу приділено морським битвам Хотинської війни 1621 р., а також її сухопутним операціям. Щодо цього докладно проаналізовано спадщину риторичної історіографії.

Доповненням до звитяг видатного гетьмана є і наступна книга

Сас П. Полководець Петро Сагайдачний. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо»», 2014. – 280с.: іл.

У легкій для сприйняття формі змальовано обставини походження, дитинства і змужніння знаменитого запорозького гетьмана. Значну увагу приділено воєнному мистецтву, завдяки якому він зажив слави блискучого полководця свого часу. Відтворено  несподівані повороти реальних подій, що ними вирізнялися, зокрема, морський похід козаків на Кафу 1616р., посольська мандрівка запорожців 1618р., до перського шаха Аббаса І, польсько-московська війна 1617-1618рр., мужня оборона козаків – героїв Прутсько-Радавецьких Фермопіл, нічні вилазки запорожців проти ворога під Хотином, а також інші події Хотинської війни 1621р.

А от на деталях із біографії Сагайдачного загострює увагу наступна книга

Сорока Ю.В. Похід Сагайдачного на Москву. 1618 / Ю.В. Сорока; худож. – оформлювач І.М. Алексеєва. – Харків: Факт, 2016. – 119с.

1618. Польський королевич Владислав Ваза здійснив спробу захопити московський престол. Не маючи для цього необхідних сил, поляки звернулися по допомогу до запорозьких козаків. За участь у військовій кампанії запорожці висунули низку умов. Польща погодилася з ними, й вже літом 1618 року двадцятитисячне козацьке військо вирушило у землі Московського царства. Очолив похід Петро Конашевич Сагайдачний, талановитий і успішний полководець. Козацькі загони вихорем пронеслися московськими землями, захоплюючи одне місто за одним, і на початку осені дісталися Москви. Але штурм столиці так і не відбувся, кампанія завершилася Деулинським перемир’ям. Сагайдачний із своїм військом прийшов у Київ, де його проголосили гетьманом.

Наступне унікальне видання, де вперше визначено і науково обґрунтовано час та місця постійного розташування над Дніпром та Дунаєм січового Коша

Історія Запорозької Січі. – К.: Арій, 2015. – 240с.: іл.

У ньому висвітлено утворення «козацької республіки», матеріальну та духовну культуру січової громади, а також вплив останньої на українське суспільство ранньомодерної доби. У книзі ви знайдете відомості про Хортицький замок, Томаківську, Базавлуцьку, Микитинську, Чортомлинську, Кам’янську, Олешківську, Підпільненську та Задунайську Січі.

Ну що? Йдемо далі? 1700 роки…

Чухліб Т.В. Булава проти скіпетра. Україна у Великій Північній війні 1700-1721 років / Т.В. Чухліб . – К.: Арій, 2019. – 352с.: іл. – (Таємниці історії)

У книзі розкрито міжнародне та воєнно-політичне становище Українського гетьманату на чолі з І. Мазепою, І.Скоропадським та П. Орликом під час загальноєвропейської Північної війни 1700-1721 років. Особливу увагу звернуто на спотворення пам’яті про ці події за наказом та участі царя Петра І в історіографії Російської імперії XVIII століття.  Політичну ситуацію на Правобережній, Лівобережній та Запорозькій Україні схарактеризовано у зв’язку з воєнними діями та дипломатичними відносинами між Шведським королівством  і Московським царством, а також Річчю Посполитою, Османською імперією та Кримським ханством. Проаналізовано українсько-шведські взаємини, а також джерела написання під час згаданої війни визначної пам’ятки політико-правової думки – «Пактів та Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького» 1710 року.

Волелюбні козаки, битви і сутички…Яке ж у них, козаків, могло бути повсякдення?

Таїрова-Яковлева Т. Повсякдення, дозвілля і традиції еліти Гетьманщини / Тетяна Таїрова-Яковлева; 2-е вид.; пер. з рос. Т. Кришталовської. – К.: ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2018. – 184с.: іл.

У виданні в захопливій і легкій для сприйняття формі на основі численних джерел описано домашній побут, зовнішній вигляд, одяг козацької старшини Гетьманщини (XVII-початок XVIII ст.) Приділено увагу ролі жінок тієї доби, які не соромилися втручатися у серйозні політичні справи, нерідко керуючи своїми чоловіками і синами та демонструючи норовливу вдачу. Окремі розділи присвячено культурі, освіті, дозвіллю, нормам поведінки, уявленням про людські чесноти української еліти, яка, хоч і запозичила багато зі Сходу, а ще більше – із Заходу, не йшла шляхом простого копіювання, а зберігала власні звичаї та традиції, витворивши неповторне й колоритне суспільство.

 

А як щодо козацької міфології?

Кралюк П.М. Козацька міфологія України: творці та епігони /  Петро Кралюк; худож. – оформлювач О.А. Гугалова. – Харків: ЛА «Час читати», 2016. – 394с.:іл.

У цій книзі розглянуть феномен українського козацтва, його еволюцію, показано, як формувалися міфічні уявлення про козаків, починаючи з кінця XVI століття й завершуючи днем сьогоднішнім. Значну увагу приділено козацькій міфології часів Гетьманщини. Також показано, як «козацька ідея» інтерпретувалася в різних національних проектах XIX століття (російському, польському й українському), яких вона зазнала модифікацій у столітті XX. В цій книзі ви дізнаєтесь, козаки -  це «розбійники чи оборонці України»?; «українське козацтво: російські інтерпретації»; «ХIХ –початок ХХ століття: громадянська війна за козацтво»  та багато ще чого цікавого.

Ну і як же без пригод?

Заржицька Е. Легенди про козаків. – Харків: Юнісофт, 2020. – 96с.: іл. – (Серія «Найкращий подарунок)

Дана книга пропонує поринути у світ дивовижних історій героїв. Це захопливі пригодницькі оповідки, створені відомою українською письменницею Еліною Заржицькою. Її персонажі – хоробрі козаки, брава козачка Стеша, звитяжні січовики – стають до бою зі злом і долають смертельну небезпеку. Як же це все перекликається з сьогоднішніми днями… Читайте, пізнавайте  і одержуйте насолоду від відкриттів!

І як зазвичай – до скорої зустрічі!