21 лютого, щороку, починаючи з 2000, відзначається Міжнародний день рідної мови. Дана підбірка ознайомить вас, шановні читачі, з виданнями, наданими Українським інститутом книги для Центральної міської бібліотеки імені Володимира Панченка міста Кропивницького.

Даний огляд в першу чергу адресований студентській молоді, особливо майбутнім філологам і історикам, а також широкому загалу читачів, прихильників правильної української, яким подобається навчати або навчатися мови у цікавій формі.

Рідна мова є важливим елементом культурної та національної свідомості людини. Вона не просто засіб спілкування, а історія народу, його світогляд. Вона є найсильнішим інструментом збереження і розвитку нашого матеріального й духовного спадку. У всіх мов світу є бодай кілька спільних елементів, наприклад, назви речей або подій, способи поєднання звуків і слів. Утім, Деніел Еверетт стверджує, що мови мають між собою більше відмінного, ніж схожого.

Еверет Деніел Походження мови. Як ми навчилися говорити/пер. з англ. Геннадій Шпак. – К.: Наш формат, 2019. – 344 с.


Коли людина навчилася говорити? Якою була перша людська мова? Як розвивалися мови світу? У цій книжці автор змальовує захопливу еволюцію – від появи перших слів до більш ніж 7000 окремих мов, якими людство спілкується нині. Але як же народжуються слова? Про це розкаже наступна книга

 

Левкова А. Спільна мова. Як народжуються і живуть слова / ілюстрації Олени Старанчук. – К.: Портал, 2020. – 200с.


 

Слів у мові – як людей у народі. Котрісь з них – родичі, а котрісь навряд чи зустрінуться. Котрісь мандрують і переселяються, а котрісь – домосиди. Що ж таке усі ті демінутиви, діалектизми, пейоративи, лексичні дублети й інші загадкові звірі зі словникових нетрів? Авторка розповідає про мовне розмаїття так цікаво і з такою любов’ю, аж починаєш відчувати, як мова витанцьовує на твоєму язику. Особливо якщо це українська мова!

Ющук І.П. Мова найбільший скарб/ І.П. Ющук. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2020. – 360с.


 

У статтях збірника йдеться про походження й історичний розвиток української мови, висвітлюються питання про її структуру, логіку й закономірності побудови, про зв’язок мови з мисленням, про роль письменників, зокрема Тараса Шевченка, в її збагаченні й утвердженні. Дано деякі рекомендації щодо вивчення рідної мови в школі. Наприклад, ви дізнаєтесь як формувати орфографічну грамотність учнів, або як долати труднощі у визначенні членів речення та багато ще чого. А бажаєте поглибити знання з фонетики та фонології, розширити обрії бачення природи нашого усного мовлення? В цьому допоможе книга

Сербенська О. Голос і звуки рідної мови/ Олександра Сербенська. – Львів: Апріорі, 2020. – 280с.


В даному збірнику подано відомості про таке складне і багатоаспектне явище, як людський голос. Розкрито значення важливих елементів комунікації, пов’язаних із поняттями слухати – чути – мовчати. Значну увагу зосереджено на основних параметрах такої характерної ознаки української мови, як милозвучність, а також на маловідомих нашій освіченій громадськості фактах, пов’язаних з історією створення нашої старослов’янської азбуки – кирилиці. В цілому весь історичний шлях української мови  і ставлення до неї неукраїнців ви зможете прослідити в нашій наступній книзі

 

Радевич-Винницький Я. Історія української мови: іноетнічні персоналії / Ярослав Радевич-Винницький. – Львів: Апріорі, 2020. – 260 с.


 

Книжка містить нариси життя і діяльності визначних постатей неукраїнського походження, які залишили помітний слід в історії української мови та її літературної форми. Серед постатей Володимир Даль, Теодор Гартнер, Олена Курило, Мак Йогансен та багато інших.

А ось для тих, хто володіє російською мовою, ознайомлений з російськими мовознавчими термінами в межах середньої школи і самостійно або на курсах вивчає українську мову чи поглиблює свої знання з неї, пронується навчальний посібник

Ющук І.П. Я вивчу українську мову. Я выучу украинский язык: навчальний посібник/ І.П.Іщук. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. – 320с.


 

Вивчати українську мову пропонується на коротких закінчених текстах українських авторів, на прислів’ях та приказках, на афоризмах, і тут часто до них додаються перекази їх російською мовою з тим, щоб перекласти їх зворотно на українську, використовуючи щойно засвоєні мовні засоби. До таких вправ наприкінці посібника додано відповідні переклади для зіставлення й самоперевірки.

Кожний такий текст споряджено коротким українсько-російським словником.

А ось українсько-російський словник правдивої мови «Скажи мені україською» має на меті повернути розуміння величі й краси української мови, а також покращити загальний рівень володіння українською мовою в побуті та діловому спілкуванні.

 

 

Береза Т. Скажи мені українською/ Тарас Береза. – Львів: Апріорі, 2019. – 456с.


Формат словника наочно показує відмінності між правдивою українською мовою й штучними запозиченнями з мови російської. Словник є черговою авторською спробою наголосити на винятковій важливості вжитку питомих українських слів і висловів на противагу калькованим та запозиченим, головно росіянізмам. Ця нагальна потреба зумовлена тотальним засміченням рідної мови самими ж її носіями. Чи можливо уникнути найпоширеніших помилок у вивченні мови?

Тут в пригоді може стати наступна книга

Бардакова Ю.Є. Уживаймо влучно, або Як уникнути найпоширеніших помилок/ Ю.Є. Бардакова. – Х.: Вид. Група «Основа», 2021. – 144с.: іл. – (Серія «Візуалізований довідник»)

 

Видання присвячене особливостям уживання українських іменників, прикметників, дієслівних форм та сталих виразів з метою їх влучного використання та запобігання найпоширеніших помилок (калькування з російської, уживання паронімів, суржику) у ситуаціях спілкування.

Візуалізація кожного випадку вживання (малюнки-асоціації, скетчі, інколи гумористичні) значно полегшує розуміння та запам’ятовування доцільності використання схожих, на перший погляд, але різних за значенням слів (виразів) у певному контексті.

А чи знаєте ви, що голосних в українській мові приблизно в п’ять разів менше, ніж приголосних?Чи чули ви про нескладотворчі звуки? А про літеру Шредінгера? Чи відомо вам, що шиплячі постійно мімікрують під інші приголосні української мови?

Якщо чесно: ви все це знаєте. І навіть якщо вам здається, що ви гадки не маєте, за яким принципом слід вимовляти ті чи інші звуки, ваші мовна свідомість і мовленнєвий апарат роблять це бездоганно.

Книжка

Дубчак О. Чути українською. У світі звукі(у) і букв/ Ольга Дубчак. – К.: Віхола, 2021. – 192с. – (Серія «Наукпоп»)


не змушуватиме вас учити правила чи зубрити мовні закони. Це вже робила колись ваша вчителька української мови та літератури. Завдання книжки – пояснити, за якими правилами й закономірностями працює звукова система, а ще – чому наша абетка майже досконала.

А як з абетками інших мов? Як людині будь-якого віку і досвіду легко і швидко опанувати інші мови?

Бенні Льюїс, відомий поліглот, блогер, мандрівник, дає практичні поради щодо вивчення різних мов у своїй книзі

Льюїс Б. Вільно за 3 місяці: Як заговорити будь-якою мовою незалежно від віку та місцезнаходження./ Пер. з англ. І. Семенюк. – Х.: Вид-во «Ранок»: «Фабула», 2019. – 272с.

У книжці наведено н айефективніші методики і способи запам’ятовування нових слів, нові мовні техніки, а також дієві підказки і списки корисних безкоштовних інтернет-ресурсів.

 

Отже, навчайтесь, будуйте мости між культурами, усувайте бар’єри і до нових зустрічей!