Положення про «Сімейний формуляр» як обліковий документ організації обслуговування читачів у бібліотеці сімейного читання-філії № 18 Кіровоградської МЦБС

 

 

1. Загальні положення

1.1.Дане положення визначає принципи організації бібліотечної діяльності з урахуванням  організації обслуговування читаючих сімей у бібліотеці сімейного читання Кіровоградської МЦБС.

1.2. Нормативною основою ведення «Сімейного формуляра», як одного з видів облікових документів організації обслуговування читачів , служать Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20 – 2000  «Бібліотечна статистика».

1.3. Відповідальність за ведення і стан «Сімейного формуляра»  як облікового документа обслуговування читачів бібліотеки Кіровоградської МЦБС, лежить на завідуючій бібліотекою.

1.4.Дане положення   закріплює ведення  «Сімейного формуляра», як облікового документа організації обслуговування читачів у бібліотеці-філії №18 сімейного читання  Кіровоградської  МЦБС.

2. Основні вимоги

2.1. Обліковий документ «Сімейний формуляр» вводиться за згодою самих читачів під час запису їх у бібліотеку.

2.2. «Сімейним формуляром»  вважається формуляр читача, де фіксуються відомості:

• на звороті - про всіх членів сім'ї;

• про книжки, журнали, які читач бере в користування на винесення з бібліотеки та які читають інші члени сім'ї, що стали під час запису читачами бібліотеки;

• підпис читача, що несе відповідальність за виконання правил користування бібліотекою, й повернення книжок у бібліотеку у встановлений термін, у т.ч. на звороті формуляра.

2.3. Стати читачем бібліотеки і бути записаним на «Сімейний формуляр» можливо:

• за згодою одного з членів родини, який захотів взяти на себе відповідальність за обмін книжок й повернення їх у встановлені терміни в бібліотеку, за виконання правил користування бібліотекою;

• за умови прописки і проживання усіх членів сім’ї за однією й тією ж адресою.

2.4. На титульному аркуші  «Сімейного формуляра»  фіксуються такі відомості про одного з членів сім'ї з паспортних даних, що виявили бажання стати читачем бібліотеки:

• Прізвище, ім'я, по батькові - повністю.

• Соціальний статус (де й ким працює, навчається, ін.)

• Рік народження.

• Освіта.

• Номер і серія паспорта, що підтверджує особистість, з пропискою за місцем проживання

• Адреса, номер домашнього або мобільного  телефону.

• Дата запису до бібліотеки.

• Підпис читача.

2.5. На звороті «Сімейного формуляра» фіксуються такі дані про кожного члена сім'ї ,які виявили бажання стати читачем бібліотеки:

• Прізвище, ім'я, по батькові - повністю.

• Рік народження.

• Соціальний статус (де й ким працює, навчається, пенсіонер, ін.)

• Освіта.

• Дата записи в бібліотеку.

• Підпис читача, відповідального за виконання правил бібліотеки та термін повернення книжок у бібліотеку за кожного, дані про якого внесені в «Сімейний формуляр».

2.6. На титульному аркуші «Сімейного формуляра» (лівий верхній кут) фіксується та кількість порядкових номерів, яка відповідає кількості записаних чи перереєстрованих читачів-членів родини.

2.7. Читачі, записані в «Сімейному формулярі»,  проходять щорічну перереєстрацію:

• усі відомості читачів перевіряються і за необхідності доповнюються, змінюються;

• вказується дата перереєстрації читача, записаного на титульному аркуші, і всіх читачів, зафіксованих на обороті «Сімейного формуляра»;

• підпис за всіх читачів в «Сімейному формулярі» ставить читач, узявши на себе відповідальність за виконання правил користування бібліотекою й повернення книжок у бібліотеку у встановлений термін.

2.8. У разі вибуття читача (поїхав, помер, не бажає більше читати та ін.) при щорічній перереєстрації йому не надається порядковий номер на титульному аркуші формуляра.

3. Права читачів  «Сімейного формуляра».

3.1. Відвідувати бібліотеку, робити обмін книжок, журналів і газет має право не тільки той читач, який узяв на себе відповідальність за виконання правил користування бібліотекою, повернення книг і їх цілість, а будь-хто з членів сім'ї за домовленістю про відповідальність  і якщо є зразок його  підпису на звороті формуляра.

3.2. Користуватися документами в стінах бібліотеки має право будь-хто з читачів, записаних в «Сімейний формуляр».

3.3. За сімейним формуляром читання можна отримати додому не більше п'яти книжок на кожного члена сім'ї, на термін не більше 30 днів.

3.4. Читачі «Сімейного формуляра» мо­жуть користуватися перевагами в отриманні книг із книгосхови­ща, їм першочергово можуть видаватися друковані видання з позначкою «Ц» (цінні), до 10 - 12 книжок на всю сім'ю.

4. Обов'язки читачів  «Сімейного формуляра».

4.1. Читач, дані про якого заносяться на титульний лист «Сімейного формуляра», стає відповідальним за виконання правил бібліотеки, за термін повернення та збереження книжок, виданих з фонду бібліотеки.

4.2. Підписи членів сім'ї мають бути відомі читачеві, що взяв на себе основну відповідальність.

4.3. Будь-який читач, записаний в «Сімейний формуляр» також відповідальний за термін повернення книжок, виданих з бібліотеки.

5. Порядок обліку статистичних даних, звітність.

5.1. Облік роботи із «Сімейним формуляром»  ведеться в «Щоденнику роботи бібліотеки».

5.2. У графі «Всього читачів» вказується кількість читачів, записаних чи перереєстрованих цього дня і має відповідати кількості порядкових номерів на «Сімейному формулярі».

5.3. На кожного читача «Сімейного формуляра» заводиться окрема картка в реєстраційній картотеці.

5.4. Кількість відвідувань бібліотеки враховується за кількістю членів сім'ї, котрі відвідали в даний день бібліотеку для одержання, обміну, повернення книг і для продовження терміну користування книжками.

5.5. Облік видачі видань здійснюється в другій частині «Щоденника бібліотеки» на підставі записів у формулярі книг, помножених на кількість зареєстрованих  у «Сімейному формулярі» читачів, котрі  читатимуть дані книги.