6 сторінок нашої історії

Історія бібліотеки-філії № 6 ім. Л. Куценка (1961 – 2021 р.р.)

Бібліотека – це той храм,
де завжди народжується і зберігається духовність.

В. Сухомлинський
Бібліотеки не тільки збирають, зберігають і передають історичну пам’ять, а й самі мають свою власну історію. У кожної бібліотеки, як і у людини, є своя історія, своє призначення, своє обличчя. Є своя історія і у нашій бібліотеки-філії №6 ім. Леоніда Куценка.

Протягом свого існування на діяльності книгозбірні відбивалися особливості кожного історичного періоду, який переживала наша країна: зміни політичних режимів та становлення держави як незалежної, інтенсивний ритм сучасної цивілізації та невпинний розвиток електронних комунікаційних засобів.

Еволюціонували функції та завдання, розвивалася структура, зростали фонди. З плином часу, попри всі випробування, бібліотека завжди намагалася високо тримати планку любові до своїх читачів.

Історія бібліотеки - це історія відносин людини і книги.

Перегорніть разом з нами сторінки життя нашої бібліотеки!

Сторінка перша.

1961 - 1978 рр. Період активного творчого пошуку

Наша бібліотека розпочала свою історію з легендарного 1961 року і пов’язала себе з іменем першого космонавта Юрія Олексійовича  Гагаріна.

Тоді книгозбірня розташовувалась у підвальному приміщені з мінімальними комфортними умовами.                   За декілька років було сформовано книжковий фонд у 18 тисяч примірників, довідково-бібліографічний апарат бібліотеки: каталоги, картотеки, довідково-бібліографічний фонд.

1972-1978 р.р. очолила бібліотеку завідуюча Чумак Світлана Олексіївна.

В липні 1976 р. бібліотека переїхала до нового просторого та світлого приміщення по вулиці Кірова 29/33.

В нових умовах розгорнулася активна культурно-просвітницька та інформаційно-бібліографічна діяльність, цілеспрямоване диференційоване обслуговування читачів.

А з вересня 1977 р. бібліотека увійшла до Кіровоградської Міської централізованої бібліотечної системи та отримала назву бібліотека-філія №6.

Сторінка друга.

1978 – 1991р.р. Становлення бібліотеки як інформаційного центру

Майже 25 років віддано улюбленій справі завідуючою бібліотекою Біліченко Ангеліною Григоріївною, яка очолювала книгозбірню 1978-2002 р.р. Пріоритетним завданням Ангеліни Григорівни та всього бібліотечного колективу було на ті часи виховання у читачів культури поведінки з книгою, вміння користуватись довідковою літературою, періодикою, каталогами та картотекою, самостійно орієнтуватися у морі книжкових багатств.

Період 80-х – початок 90-х років відзначився перебудовчими процесами у всіх напрямках суспільної, економічної , політичної та культурної діяльності. Зміцніла напрямки роботи і бібліотека як провідний просвітницький і культурний центр мікрорайону. Значно активізувалися краєзнавчі аспекти обслуговування читачів. Пріоритетними стали заходи, спрямовані на духовний і освітній розвиток людини. Розширилася діяльність з інформаційно-бібліографічного забезпечення.

У 2002 році в бібліотеку на зміну Біліченко А.Г. прийшла працювати Малюк Ельвіра Андріївна – енергійна завідуюча, обізнана з технологіями формування життєтворчості особистості, яка вміло оволоділа мистецтвом спілкування з читачами. Від початку її роботи не одне покоління читачів виховувалось на книгах класиків, бо слова, вкладені в книгах, сіють добро і справедливість, любов та істину. І з часом бібліотека, за головуванням Ельвіри Андріївни, стала базовим і найбільш демократичним закладом культури мікрорайону.

Сторінка третя.

1991 - 2002 р.р. Робота бібліотеки в умовах економічних і  соціальних перетворень в суспільстві

Нового змісту набула діяльність бібліотеки-філії в період становлення української державності. Визначальними в організації системи бібліотечного обслуговування стали запити, інтереси, уподобання читачів, вільного доступу до інформаційних ресурсів.

Активізується поповнення фондів та популяризація видань з питань національного відродження, відновлення історичної пам’яті, навчання бібліотечних працівників та користувачів новим комп’ютерним технологіям. Визначаються нові читацькі групи: підприємці, бізнесмени, фермери та ін.


З вересня 2005 р. завідує філією Олена Анатоліїівна Шовенко.                      Олена Анатоліївна активно розгорнула краєзнавчо-дослідницьку діяльність з пошуку документів про земляків в космонавтиці, яка втілилась у великій експозиції «Наші земляки в космонавтиці».

В період нових соціально-економічних відносин, бібліотека вступила в якісно новий етап розвитку: впроваджує в практику роботи бібліотечний маркетинг та менеджмент, нові форми роботи, розширює спектр послуг, спрямовує зусилля на виховання інформаційної та бібліографічної культури читачів, створює дійовий механізм інформаційної підтримки органів місцевої влади.

В цей період свої перспективи бібліотека – філія пов’язує з формуванням та вдосконаленням книжкового фонду, покращенням обслуговування та наданням послуг відповідно до сучасних умов, розвитком матеріально – технічної бази, створенням ще більш комфортних умов для відвідувачів.

Необхідність часу - перехід на новітні технології з метою забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів. Перед бібліотекою постають завдання її комп’ютеризації. Перші кроки в цьому напрямку відносяться до 2007 року, коли отримали перший комп’ютер та входження до світового інформаційного простору.

У 2011 р. було сформовано електронну базу даних «ІРБІС» з метою розкриття фондів як книжкових, так і краєзнавчої періодики для інформаційного забезпечення всіх категорій користувачів.

В 2012 р. розпочав свою інформаційну роботу бібліотечний веб-сайт (http://biblioteka-filiya6.edukit.kr.ua/novini_biblioteki/). Крім загальних відомостей про бібліотеку, працюють навігаційні блоки: «Події», «Про бібліотеку», «Новини бібліотеки», «Галерея», «Інформаційні видання», «Електронні ресурси», «Клуб авторської пісні і поезії «Струни душі»», «Влада і бібліотека». А у 2018 р. відкрилась бібліотечна  сторінка у Фейсбуці.

Електронний каталог нових надходжень запрацював з 2019 р.

З метою популяризації книги і читання, організації дозвілля користувачів, в бібліотеці проводяться презентації нових книг, вернісажі творів мистецтва, вечори-зустрічі з відомими людьми, літераторами, митцями. Кожного року в бібліотеці проводяться Тижні дитячого читання Літні читання в таборах відпочинку День Відкритих дверей, День міста, ЧитайФест та ін.

Новою формою роботи у 2018 р. було створення і втілення інформаційно-просвітницького проекту «Європейський діалог», який сприяв популяризації європейських цінностей, переконливому впливу на думку та переконання щодо європейського вибору України, укріпленню зв’язків між європейськими народами.

Бібліотека активно співпрацює з різними громадськими організаціями, дітсадками, школами, ВНЗ та окремими відомими громадянами міста .

Сторінка четверта.

В  сучасному  форматі

На сьогодні бібліотека є центром документальної  пам’яті народу і вона не тільки зберігає багатства знань і думок, але й піклується про те, щоб ці багатства, служили сучасним і прийдешнім поколінням.   Теперішній час ставить перед сучасною бібліотекою нові вимоги. Ми маємо змінити позиціонування бібліотеки з храму історії, архіву видань, на місце, де створюються інновації,  де можна дізнатись про все найновіше, що відбувається в світі. Тобто, конкурентоспроможна бібліотека має  шукати нові шляхи залучення користувачів та інвесторів.

Наша бібліотека, згідно з  Рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 14 січня 2020 року, з метою увіковічення пам’яті видатних земляків одержала ім’я Леоніда Васильовича Куценка - літературознавця, критика, доктора філологічних наук, професора, члена Національної спілки письменників України, заслуженого працівника народної освіти України, лауреата літературної премії імені Євгена Маланюка, краєзнавчої премії імені Володимира  Ястребова та премії Фонду Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку.

Для отримання користувачами максимум зручності і комфорту, став у 2020 р. оновлений просторий і світлий  інтер’єр бібліотеки. З’явилися багатофункціональні сучасні кафедри, столи для використання комп’ютерної техніки, нові стелажі.

Але, незважаючи на зміни у дизайні, впровадження інноваційних форм роботи, основна ідея залишається незмінною – протягом дня давати читачам максимум позитивної і корисної інформації,  створювати комфортні умови для вибору і перегляду літератури, індивідуальний підхід до обслуговування читачів. Одним з них є оволодіння і впровадження системи менеджменту.

На сьогодні бібліотека-філія займає загальну площу у 288 кв. м. Для обслуговування користувачів виділено 138 кв. м, книгосховище займає площу у 150 кв. м. До послуг користувачів 4 комп’ютери з підключенням до Інтернету, 3 од. копіювально-розмножувальної техніки. Послугами бібліотеки користується щорічно понад 21тис. користувачів, яким видається більше 38 тис. примірників документів. Книжковий фонд бібліотеки налічує більше 25,5 тис. примірників документів. Це - література з різних галузей знань: науки, техніки, економіки, політики, історії, культурології, педагогіки, художня література. Переважна частина книжкового фонду -  художня література різних напрямків.

Урізноманітнились форма і тематика соціокультурних заходів: фотокрос, майстер-класи, фізкультхвилинка, квести та ін.

Колектив бібліотеки на високопрофесійному рівні організовує виставки книг, нової літератури, образотворчого мистецтва.

Бібліотека працює в тісному контакті з громадськими організаціями та об’єднаннями, творчими спілками, та ЗМІ.

Реалії сьогодення вимагають від бібліотечних працівників опанування та активного використання новітніх інформаційних технологій. Бібліотека-філія у 2020 році долучилася до програми Міністерства цифрової трансформації України «Дія. Цифрова освіта», яка використовуючи спеціальну платформу розвиває цифрові навички. Бібліотечні працівники опанували цю програму та отримали Сертифікати про навчання.

Для користувачів всіх вікових    категорій бібліотекарі   також організовують навчання основам комп’ютерної грамотності й користування сервісами мережі Інтернет, мобільними додатками, соціальними медіа.  Бібліотека сьогодні - це не тільки скарбниця інформації. Сюди йдуть за книгою та порадою, тут досвідчені бібліотекарі вчать самостійно працювати з книгою, спілкуватися.

 

Сторінка п’ята.

Бібліотека – осередок творчості

Протягом свого існування в бібліотеці завжди працювали гуртки і клуби : з 1979 по 1983 рік – клуб     « Атеіст » ; з 1999 по 2003 рік– клуб « Надія » для молодих інвалідів і малозабезпечених сімей та гурток українсько-польської дружби «Полонія»

З 1995 року та протягом більш 10 років пенсіонери та ветерани мали змогу зустрічатися в клубі «Співрозмовник», який очолила тоді завідуюча філією Біліченко А.Г.

Бібліотека вже за своїм напрямком не може не притягувати увагу творчих, натхненних особистостей. Саме в бібліотеці-філії № 6 імені Ю.О.Гагаріна з 2006 року в літературно-поетичному клубі «Чайка» біля десяти років збиралися  поети-початківці на творчому майданчику для спілкування та придбання досвіду. Очолив тоді клуб поет-аматор Пархоменко П. П.

На кожній зустрічі вихованці обговорюють нові поезії, грали в інтелектуальні та літературні ігри, проводять бесіди на актуальні теми, ділилися своїми творчими здобутками.

В січні 2017 року у бібліотеці відкрився новий клуб авторської пісні і поезії «Струни душі», де збираються творчі особистості: барди, поети, співаки. Головуючим став Холявко Віктор Валентинович - керівник відомого в місті творчого об’єднання «Байгород».

Враховуючи побажання свої постійних читачів, особливо жіночої половини, у 2018 році гостинно відкрився Жіночий клуб «Стильна штучка». Тут збиралися різні жінки з різними інтересами, проводили бесіди про здоровий спосіб життя, ділові ігри, майстер-класи по збереження молодості та психологічної підтримки. Радо з нами співпрацювали члени компанії «Юнайс».

Сторінка шоста.

Нам – 60!

У 2021 році бібліотека відзначатиме свій 60-літній ювілей. 60 років – вік життя середньостатистичного українця, кілька віх української держави та сторінки життя однієї бібліотеки, яка віддзеркалює смаки, уподобання, пріоритети, моральні цінності декількох тисяч своїх користувачів.

За цей час декілька разів змінювалася її назва, коло виконуваних нею функцій. Але завжди, за всіх політичних режимів і урядів, бібліотека зберігала свої найкращі риси і традиції – донесення до найширших верств населення здобутків вітчизняної і світової культури, демократичність і загальнодоступність, націленість на невпинний розвиток і утвердження своєї суспільної значущості як храму знань, накопичених людством.

Бібліотека зберегла і продовжує традиції – служити людям для добра, їхнього духовного забезпечення, сприяти розвитку культури і просвітництва. Перед працівниками книгарні відкриваються нові горизонти розвитку, впровадження нових інформаційних послуг, росту професійної майстерності персоналу.

Завдяки традиційним та новим формам роботи бібліотека активно популяризує літературу з різних напрямків.

За часи свого існування колектив бібліотеки не раз нагороджувався почесними грамотами та подяками.

Споглядаючи минуле, ми дивимося у майбутнє. Минуле надихає нас, вселяє віру в наступні звершення, наповнює душу відчуттям причетності до вічного і прекрасного. А що може бути прекраснішим від книги - скарбниці духовних багатств людства, які зберігаються у бібліотеках.

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО БІБЛІОТЕКИ !

СТАНЬТЕ НАШИМИ ЧИТАЧАМИ І НАПИШІТЬ РАЗОМ З НАМИ НОВІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ БІБЛІОТЕКИ!