Усі, хто шукає істину, на сторінках книг цього огляду мають можливість відслідкувати історію землі, яку сьогодні називають Україна. Поки що українські історики тільки починають ставити перед собою питання та знаходити на них відповіді. Давайте ж приєднаємось до них!

Огляд адресується широкому колу читачів: науковцям, викладачам вишів, шкільним учителям, студентам, учням старших класів і всім, хто бажає знати правду про минуле.

На сторінках першої книги із двотомника перед  читачем  постають   два тисячоліття історії на теренах сучасної України.

Історія цивілізації. Україна / Н.С. Абашина, М.Ю. Відейко, О.В. Гопкало та ін.; упоряд. М.Ю. Відейко; художник-оформлювач Г.С. Проніна. – Том 1. Від кіммерійців до Русі (Х ст. до н.е. – ІХ ст.). – Харків: Фоліо, 2020. – 586с.: іл.

Книга поділена на дві частини: перша охоплює період від Х до ІІІ ст. н.е., друга – від ІІІ ст. до ІХ ст. Зміст книги було розроблено з метою залучення до її написання широкого кола фахівців, які найкраще дослідили та розуміються на окремих питаннях. Під однією обкладинкою зібрані відомості про мову, релігію, міфологію, технічні досягнення, економіку, мистецтво та військову справу давніх часів. Видання містить чимало унікальної інформації, результати новітніх досліджень, деякі розділи стали першими ластівками у висвітленні певних тем у такому обсязі.

 

Другий том присвячено періоду від Русі до Галицького князівства (кінець Х ст. – 1256).

Історія цивілізації. Україна / О.Б. Бубенок, А.М. Домановський, О.О. Дядечко та ін.; упоряд. О.Є. Черненко; художник-оформлювач О.А. Гугалова-Мєшкова. – Том 2. Від Русі до Галицького князівства (900 – 1256). – Харків: Фоліо, 2021. – 590с.: іл.

Зміст видання розроблено з метою висвітлення найважливіших аспектів історико-культурного процесу, що відбувався на землях сучасної України у цей час.

До створення книги були залучені як провідні фахівці в галузі середньовічної історії та археології, так і молоді дослідники. Завдяки цьому вдалося поєднати теоретичні розробки, що є базовими для вітчизняної історичної науки, та результати новаторських досліджень, які вперше представлені у такому обсязі. Це відомості про історію, господарство, мову, релігію, культуру(літературу, зображальне та музичне мистецтво, архітектуру), побут (одяг, ігри та розваги) та військову справу середньовічного населення земель сучасної України.

Упорядником цього видання є археолог, кандидат історичних наук Олена Черненко, яка більш як тридцять років займається дослідженням археологічних пам’яток та історії  України часу середньовіччя.

І перший і другий томи доповнені багатим ілюстративним матеріалом.

А поки українські історики тільки починають ставити перед собою питання та знаходити на них відповіді, звернемося до трьох томника «Україна-Русь», який не є історією України в зазвичай прийнятому вигляді.

Білінський В. Україна-Русь: історичне дослідження: у 3 кн. Кн. 1: Споконвічна земля / Володимир Білінський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. – 384с.

Автор на основі історичних документів, літописів, спогадів мандрівників, досліджень сучасних археологів, істориків доводить неперервність розвитку українського етносу, починаючи від VI тисячоліття до нашої ери, трипільської культури, а потім зарубинецької, черняхівської, київської і т.д.

Ця книга допомагає зрозуміти, чому не мають права на існування імперські шовіністичні твердження про прибулих на українські землі у V-VI століттях слов’ян. То бездоказові так звані псевдотеорії.

 

Продовженням розвінчання псевдоучень є друга книга трилогії

Білінський В. Україна-Русь: роман-дослідження: у 3 кн. Кн.2: Князі Галицькі-Острозькі / Володимир Білінський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. – 376с.

В цій книзі подано багатющий фактологічний матеріал, на підставі якого спростовуються старі заяложені міфи та побрехеньки як радянських, російських, польських, так і деяких українських істориків. Мова йде про Великі Галицько-Волинське та Литовсько-Руське князівства, їхніх реальних правителів і будівничих. У правдивому світлі трактуються воєнні баталії, дипломатичні кроки та державні інтереси тогочасних країн – наших близьких і далеких сусідів.

В останній книзі трилогії автор акцентує увагу читачів на наших славних перемогах, яких в українській історії було чимало.

Білінський В. Україна-Русь: історичне дослідження: у 3 кн. Кн.3: Українська звитяга / Володимир Білінський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. – 408с.

На сторінках видання проступають незатерті часом постаті легендарних звитяжців, котрі ще за життя посіли чільне місце в пантеоні талановитих воєначальників-полководців як України, так і світу.

Пропонований в наступній книзі курс лекцій з історії України не є якоюсь сенсаційною інтерпретацією давно відомих широкому загалу історичних подій, його автор радше пропонує оригінальну версію окремих, здавалось би, давно усталених фактів і подій вітчизняної історії, які довго і ретельно замовчувались, в тому числі й українськими істориками, на догоду так званому «старшому братові». Тому самому народові, що в часи бездержавного існування України, привласнив історичне ім’я української держави й, водночас самоназву предків українців – Русь

Дорошко М.С. Історія України. Події. Постаті. Явища. – К.: Саміт-книга, 2021. – 472с.

В цій книзі автор переосмислює широко- і маловідомі українському читачеві історичні сюжети починаючи з Аскольдового хрещення Русі 860 року до героїчної боротьби ОУН-УПА за незалежну Українську Державу і, звісно, про дипломатичні заходи влади усіх державних утворень – від Русі до незалежної України – задля утвердження міжнародної суб’єктності нашої держави.

Так формувалась українська нація.

Більш детально це освітлює наступна книга

Горєлов М.Є. Українська етнічна нація / Горєлов М.Є., Моця О. П., Рафальський О.О.: К.: ЕКО-ПРОДАКШН, 2012. – 192с.

Автори цього видання, у продовження своїх попередніх досліджень, розглядають цікаву і ще не до кінця вирішену проблему формування сучасної української нації, акцентуючи увагу не на політичній, а на етнічній складовій, відслідковуючи шлях попередників сучасних українців від XIX ст. до сьогодення.

А що ми знаємо про давніх слов’ян? Як вони вплинули на сучасну Україну?

Мельниченко Н. Українські землі до українців. Як жили давні слов’яни / ілюстрації Олександра Продана. – К.: Портал, 2020. – 128с.

Ви скажете, ну, бачили кривобокі глечики в музеях і чули казочки про їхніх богів. А ось що про давніх слов’ян знають науковці? Звідки слов’яни прийшли на ці землі, як воювали, чи бували рабами і чи самі мали рабів. Як будували свої халупки, видовбували човни з дубів, чому їли майже саму кашу, що ховали в скарбах і які їхні сліди можна віднайти в колядках. Про все це й не тільки розповідає авторка книжки – доступно й цікаво.

Не менш цікаве і дослідження про кримських татар, корінних народів Криму.

Абдулаєва Г. Кримські татари: від етногенезу до державності / Гульнара Абдулаєва. – К.: Гамазин, 2021. – 408с.

Кримський історик Гульнара Абдулаєва допоможе відновити багатовікову етнічну історію корінних народів Криму, розвіє численні нав’язані міфи, продемонструє національну самобутність, унікальність та цінність етносу кримських татар для людської цивілізації.

Але дана книга не просто начерк до життя й становлення кримських татар як етносу, це чудова можливість для читачів будь-якого віку довідатися й поміркувати в історичному (а подекуди й політичному) ракурсі про те, ким насправді є кримські татари, кримчаки, караїми, звідки вони взялися і яким чином сформувалися як народ. І чому зараз вони разом з іншими, на жаль, нечисленними етнічними групами змушені боронити свій статус корінного населення півострова, і якою є їхня роль у формуванні сучасної України.

Але сучасна країна не може існувати без української культури, яка в свою чергу, має у спадок багатющу християнську сакральну традицію періоду Київської Руси, що безумовно найпотужніше виражена в іконописному мистецтві.

Комарницький А., Зятик Б. Святині Княжої України / Андрій Комарницький, Богдан Зятик; пер. на англ. В. Лужняк. – Львів: Свічадо, 2019. – 208с.

Альбом знайомить з національними реліквіями Княжої України (Київської Руси) – монументальним мистецтвом, книжною мініатюрою та іконописом, мощами, - які дійшли до нашого часу та які формують цілісне бачення києво-руської сакральної традиції X-XIII ст. Видання є наслідком наукового дослідження святинь домонгольського періоду, яке зробили українські мистецтвознавці впродовж останніх десятиліть. Автори по новому осмислюють весь сакральний спадок Київської Руси, відходячи від хибних стереотипів щодо нього як неукраїнського набутку. В альбомі простежено долю пам’яток києво-руського періоду від їхнього створення до сьогоднішнього місця знаходження, подано опис святинь та окреслено їхнє мистецьке та духовне значення в українській культурі.

А як щодо українських міфів, легенд, переказів?

Попельницька О.О. Загадкова Україна. Таємниці та легенди / О.О. Попельницька. – К.: Арій, 2020. – 352с.: іл. – (Таємниці історії).

У цій книжці в популярній формі реконструйовано загадкові сторінки української історії на основі загадок у літописах та інших творах давнього і середньовічного письменства, фольклорі, топоніміці тощо. Прагнучи хоча б побіжно охопити найцікавіші аспекти української історії та міфології, починаючи від найдавніших часів, автор знайомить читача переважно з маловідомими міфами і легендами, намагаючись якомога повніше представити різні історичні епохи та персоналії. Зокрема розкриває таємниці про карпатських духів, печерських святих і видатних історичних постатей та ще багато захопливого, нерозгаданого й таємничого.

Продовження буде…