Українська революції 1917–1921 років – одного із найважливіших і найскладніших періодів в історії Українського народу ХХ століття. Ця доба була вершиною національно-визвольної боротьби, відродження української нації.  Героїчна боротьба українського народу стала прикладом і дала досвід наступним поколінням українців.

Тому, кожне покоління звертається до історичного минулого, щоб почерпнути звідти досвіду для сучасного й майбутнього. З цього приводу в бібліотеці-філії №10 відбувся історичний етюд «Перші кроки до національної державності 1917-1921 років». Учасники заходу дізнались про перебіг революційних подій. Були переглянуті кадри документальної відеохроніки.

Сформована тоді ідея державної незалежності стала визначальною для українського визвольного руху.  Розбудовою Української Народної Республіки, Української Держави, Західно-Української Народної Республіки українці довели здатність і спроможність національного державотворення. Тематична викладка літератури «Україна в революційну добу 1917-1921 років»  познайомила з революційними подіями та галереєю видатних діячів революційного руху. Сьогоднішня Україна є спадкоємицею державницьких традицій, закладених Українською революцією.