https://www.cuspu.edu.ua/ua/ Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (ЦДПУ ім. В Винниченка)

http://www.kntu.kr.ua/ Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ)

http://www.glau.kr.ua/index.php/ua/ Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету «Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету»

Кропивницький інститут приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» (КІРУЕ)

http://vmurol.kr.ua/ Кіровоградський інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (КІРол)

http://kidmu.com.ua/ Приватний вищий навчальний заклад «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

http://kropivnitsky.maup.com.ua/ Центральноукраїнський інститут Приватного акціонерного товариства «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» («ВНЗ «МАУП»)

https://eti.kr.ua/ Приватний вищий навчальний заклад «Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті»

https://dnmu.edu.ua/ Міжнародний медичний факультет Донецького національного медичного університету