На сучасному етапі розвитку суспільства постає потреба у формуванні екологічної свідомості в молодого покоління. Майбутній стан природного середовища значною мірою залежить від успішного здійснення екологічного виховання, формування у підростаючого покоління новог, свідомого, відповідального, доброго ставлення до природи, розвитку екологічної культури. Формування екологічної культури дітей багато в чому залежатиме від того, яким чином заохочується інтерес і привертається увага до об"єктів природи, розвивається прагнення глибше пізнати навколишній світ. Необхідно допомогти дітям оволодіти глибокими знаннями про зв"язки людини з природою, побачити екологічні проблеми в реальному житті, навчитися дієво, не тільки на словах, охороняти природу. В бібліотеці-філії №21, що відноситься до Кіровоградської міської бібліотечної системи, приділяється велика увага вихованню бережного ставлення до природи через гру.

 

Адже ігри мають велике значення в житті дітей. У своїй сукупності розвивальні пізнавальні ігри сприяють розвиткові в дітей мислення, пам"яті, уваги, вихованню спостережливості, звички до самоперевірки. Через ігри бібліотекар може більше дізнатися про характери, звички, творчі можливості своїх читачів. Ігри екологічного спрямування дозволяють дитині побачити неповторність природи, сприяють пізнанню навколишнього середовища. Гра-подорож "Лікарі в зелених халатах" познайомила читачів з лікарськими рослинами, разом  з Лісовичком діти складали рецепти вітамінного чаю; гра "Хто листочок загубив?" навчила розрізняти різні види дерев, а конкурс "Дванадцять місяців" дав змогу проявити творчу уяву, адже завданням було дати нові імена знайомим нам місяцям. Участь читачів у екоіграх стимулює інтерес до читання, пошукову роботу з природничого напряму.

Перевтілення дитини в образ тварини чи рослини допомагає краще вивчити особливості поведінки тварин, сприяє формуванню в дітей позитивних моральних рис. Так, при проведенні екологічних розминок "Як говорять тварини?", "Наші діти – дерева і квіти", "Птахи" маленькі читачі намагалися передати рухами, мімікою, звуком особливості спілкування тварин, красу та неповторність рослин.

Бібліотечні працівники постійно намагаються виробити і застосувати більш ефективні форми екологічного виховання читачів, а також удосконалюють випробувані методи. Попереду нові зустрічі, відкриття, творчі здобутки.

 

 

Т. Видюк, бібліотекар ф.21 Кіровоградської міської бібліотечної системи

Екологічний вісник. – 2011. – 7 квітня. с.2.